HISTORY OF THE HOI AN SILK VILLAGE

Once the “ Silk hub” of Quang Nam province, the Hoi An silk industry employed thousands of Quang Nam residents and sent its products across the “ Silk sea road” to Europe and Asia. The Hoi An Silk Village was once home to dozens of artisanal craftsmen that worked in the production, manufacturing and weaving of silk products using solely silkworms.

However, the village became unprofitable and closed almost 100 years ago because of competition and declining interest in artisanal silk products. The Hoi An Silk Village seeks to revive this part of Hopi An’s history by working with the tourism indutry and promoting the artisanal process and silk products of the ancient village.

A MUST-SEE PLACE IN HOI AN

The Hoi An Silk Village has breathed new life into the 300 year-old silk traditions of Hoi An and Quang Nam province. Tourists are guided through our lush mulberry gardens, the step-by-step lifecycle of silkworms and the ancient weaving houses where Champa women use antique wooden looms to process and then weave the silk.

Our silk showroom boasts an incredible selection of luxury silk and other Vietnamese fabrics for custom-made garment. Come visit an intergral part of Voi An history and the Maritime Silk Road at the Hoi An Silk Village.

1.  Enjoy Welcome Drink “Mulberry Juice” before starting the tour/ Thưởng thức nước dâu tằm trước khi tham quan.

2.  You will have a brief introduction to the history shape and color of the lantern as well as the many stage of making them. You can make your own lantern and keep it as a souvenir

3.  Visit the Traditional House and discover the history of sericulture, silk unraveling and silk weaving / Tham quan nhà truyền thống và tìm hiểu lịch sử nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ và dệt lụa.

4.  Discover the Cham Culture; see the collection of Cham mulberry trees and the weaving process of Cham People from the 5th century to the mid 15th century/ Tìm hiểu về văn hóa Chăm pa, đặc biệt là bộ sưu tập về cây dâu Chăm pa và qui trình dệt lụa của người Chăm pa từ thế kỷ thứ 5 đến giữa thế kỷ thứ 15.

5.  Visit traditional Vietnamese mulberry garden. Learn how to get the best mulberry leaves,  cut into small  pieces and hand- feed the silkworms/ Tham quan vườn dâu truyền thống Việt Nam, học cách để chọn được những chiếc lá dâu tốt nhất, cắt thành miếng nhỏ và cho tằm ăn.

6. Visit Silkworm breeding house and learn about the Silkworm lifecycle/ Tham quan nhà nuôi tằm và tìm hiểu về vòng đời của Tằm

7. Visit Unraveling House: understand how to get silk thread from the cocoon to weave silk fabric. Experience the job with Cham artisans and craftsmen/ Tham quan nhà ươm tơ: tìm hiểu qui trình ươm tơ cách tách sợi chỉ tơ từ kén để dệt lụa. Du khách sẽ được trải nghiệm cùng với những người thợ thủ công.

8.  Visit Cuu Dien House: discover the pure handicraft silk in the beginning of 20th century which is preserved till now in Quang Nam Province. Feeling the original silk threads from the cocoons and its different after process. Experience silk weaving process to understand how difficult to have pure products/ Tham quan nhà Cửu Diễn: Sự thuần túy của lụa dệt tay trong đầu thế kỷ 20 vẫn còn bảo tồn đến nay tại tỉnh Quảng Nam. Cảm nhận những sợi tơ gốc từ kén tằm và tơ sau khi được xử lý. Trải nghiệm để dệt các sản phẩm lụa đặc biệt và cảm thấy khó khăn như thế nào để có những sản phẩm lụa từ trồng cây dâu tằm, chăm sóc tằm, ươm tơ tằm từ kén tằm, dệt vải.

9. Visit Cham textile House: discover the weaving process of Cham People on short and long wooden loom to have the unique handicraft products. The Champa artisan will guide customer how to weave the brocade, how to move the silk thread to have different beautiful patterns/ Tham quan không gian dệt Chăm pa: Nghề dệt của người Chăm pa nguyên thủy dệt trên khung cửi ngắn và khung cửi dài để tạo ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo. Người Chăm pa sẽ hướng dẫn các vị khách làm thế nào để dệt, làm sao để di chuyển lên, xuống và dọc để có những kiểu mẫu khác nhau.

10.  Visit Hoi An Silk Village exhibition: understand the difference between pure silk and fake silk fabric. The variety silk products here will provide for your shopping and tailoring demand/ Tham quan Phòng triển lãm sản phẩm lụa: Tìm hiểu cách để phân biệt giữa lụa tinh khiết và lụa pha. Một số lượng lớn sản phẩm lụa từ khung  dệt bằng tay và máy dệt hiện đại tạo ra nhiều sự lựa chọn cho bạn.

11.  Enjoy lunch or dinner at our Hoi An Silk Village Restaurant after an interesting silk tour/ Thưởng thức bữa trưa hoặc tối tại nhà hàng Làng Lụa sau chuyến trải nghiệm thú vị.

 

MENU

Cao Lầu

Hoi An special noodles

Bánh bao bánh vạc

Hoi An “White rose” dumpling

Chả giò

Silk village fried Spring roll

Bánh xèo

Fried pancake with shrimp and pork

Trái cây

Fresh fruits

 

Enjoy Your Meal!

Hoi An “White Rose” Dumpling

Stuffed Eggplant w Minced Pork

Pan –fried Filet w Tomato Sauce

Deep –fried Chicken Breast w Curry Sauce

Sauteed Green Bean w Mushroom

Steamed Rice

Sliced Tropical Fresh Fruits

 

Enjoy Your Meal

-   Pick up time: 8h30 and 13h30

-   Duration: 4 hours

Included: hotel pick up & drop off (limited areas inside Hoi An), English or French speaking guide, a meal with local speciality, entrance fee and cold water